www.NAET.nl

home
NAET
MIR-methode
Ervaringen met NAET
Riny Moesker's opleidingen
Tarieven en vergoedingen
Route en Contact

Allergie Praktijk Voorhout

Pijnloze allergiebehandelingen zonder gebruik van medicijnen

RINY MOESKER

 

OVER MIJZELF

Mijn naam is Riny Moesker en in 2005 ben ik in aanraking gekomen met NAET. Tijdens mijn opleiding HBO-Medische Basis aan de School voor Homeopathie te Amersfoort hoorde ik zulke enthousiaste verhalen over de Naetmethode, dat ik gelijk met deze opleiding ben begonnen. NAET is een therapie, die erop gericht is om allergieen daadwerkelijk te elimineren. Ikzelf had veel last van migraine, op het laatst bijna elke dag. Een dag zonder migraine of ernstige hoofdpijn was eerder een uitzondering dan de regel. Dankzij de Naet behandelingen is het in zeer belangrijke mate verbeterd, ik heb veel meer energie en ben veel minder moe. Het is heerlijk om met deze prachtige techniek ook anderen te kunnen helpen.

ONTWIKKELINGEN

In oktober 2012 heb ik een NAET Advanced 2 gevolgd in München te Duitsland. Deze keer ging het over het behandelen van ernstig verstoorde inmmuunsystemen, ecxeem, en het behandelen van Anaphalaxische shocks ( een levensbedreigende allergie).
Ook blijkt keer op keer dat het behandelen van emoties erg belangrijk kan zijn bij het oplossen van allergieen.

Naet kan ingezet worden bij het behandelen van autisme, adhd, add en pdnos.
Door het immuunsysteem te verbeteren heeft dit direkt invloed op de hersenfunctie.

Ik bezoek regelmatig bijscholingen van NAET en Espavo. Verder vergroot ik mijn Orthomoleculaire kennis door het regelmatig bijwonen van cursussen, die te maken hebben met voeding en voedingssupplementen.

Op 7 juni 2007 ben ik afgestudeerd aan de School voor Kinesiologie te Eindhoven.

Het is een jaar van heel hard werken geweest. Gelukkig kreeg ik veel vrijstellingen, maar ondanks dat, moest er nog veel werk verricht worden. Naast een Praktijkleerwerkstuk, Clientverslagen en veel opdrachten over Administratie en Juridische Aspecten, moest er ook een Theorie en Praktijkexamen worden afgelegd. Na alles met goed gevolg afgelegd te hebben ben ik nu Lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie BvK.

OPLEIDINGEN

MEDISCHE BASISOPLEIDING
Mijn Medische Basisopleiding heb ik in juni 2005 afgerond aan de School voor Homeopathie te Amersfoort. Diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen zoals :

Algemene fysiologie,algemene pathologie; ziekten van de luchtwegen,ziekten van hart en bloedvaten, ziekten van het maag-darmkanaal, lever en de galblaas, ziekten van de huid,nieren en urinewegen, endocrinologie,, keel, neus en oor en etc. etc.

Voor meer informatie kunt U terecht bij : www.schoolvoorhomeopathie.nl

TOUCH FOR HEALTH
Touch for Health houdt zich bezig met het herstellen van het evenwicht tussen samenwerkende spieren en daardoor ook met samenwerkende organen en de samenwerking van het gehele lichaam en wezen van de mens.

Door emoties, reacties op voeding, ongelukken, te eenzijdige belasting, diverse impulsen en dergelijke kan de spierspanning veranderen. Spieren kunnen verzwakken of verkrampen. Door middel van diverse spiertesten kan deze spanning in het lichaam worden opgezocht en via verschillende versterkingstechnieken worden opgelost. In een sterke spier vindt een goede energiedoorstroming plaats, terwijl deze in een verzwakte spier stagneert of blokkeert. Het weer in balans brengen van deze zwakke spieren gebeurd door middel van drie circu- latiesystemen. Het Lymfesysteem, Het Bloedcirculatiesysteem, en het Meridiaanstelsel.

Mijn Touch for Healthopleiding heb ik in 2006 gedaan bij : www.Topki.nl .

Therapeutische vorming en scholing
Aan de School voor Kinesiologie heb ik de vakken Therapeutische Vorming, Oefenpraktijkdagen, Administratie Praktijkvoering en Super en Intervisie gedaan. Bij deze school kan ook het vak Touch for Healthpractioner geleerd worden. Tevens verzorgd deze school de bij en nascholingsdagen. Bovendien zijn er de Energiedagen, die toegankelijk zijn voor iedereen. Via deze opleiding ben ik sinds juni 2007 aangesloten bij de BVK -Beroepsvereniging voor Kinesiologie. Zij geven ook het vakblad Kinesiologie uit. Meer informatie op www.ki-net.nl

 

NEI ( Neuro Emotionele Integratie) opleiding
Nei is ontwikkeld door de arts Roy Martina . Roy Martina heeft zich verdiept in allerlei alternatieve genezingsmethoden, niet alleen in fysieke ,maar ook in psychische ziekten waar veel mensen onder gebukt gaan. In 1990 is Roy Martina in contact gekomen met Anthony Robbins , een meester in NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren). NLP is een methode die werkt met mentale programmeringen. Uit een combinatie van NLP en de eerder door Roy Martina gevonden genezingsmethoden is NEI ontstaan.

Wat betekent Nei?
Nei staat voor Neuro Emotionele Integratie ; eenheid brengen in denken en voelen. Nei is een eenvoudige, plezierige en snelle methode om onverwerkte emotionele incidenten en trauma,s te verwerken. Zulke emotionele incidenten kunnen aanleiding geven tot sociaal-emotionele stoornissen zoals agressief gedrag,angsten,stress of gebrek aan zelfvertrouwen en aanhoudende lichamelijke klachten.

Waar gaat het om bij Nei?
Het opsporen, herkennen, erkennen, accepteren en daarna het loslaten van negatieve emoties en patronen. Ons gedrag en onze emotionele staat worden bepaald door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen, die we meestal in onze baby en kindertijd hebben opgedaan.

Ook emotionele gebeurtenissen tijdens de zwangerschap kunnen van invloed zijn op ons huidige gedrag. Geestelijke gebeurtenissen /emoties, worden in iedere cel van ons lichaam vertaald in energetische gebeurtenissen en als het ware vastgelegd in een geheugen. Iedere cel bevat dus de gegevens van alle emoties die wij in ons leven tot nu toe gekend hebben en die van invloed zijn geweest op die cel. Zo kan het voorkomen dat bij het bewust herinneren van een gebeurtenis , bijvoorbeeld het zien van een ongeluk, je “bij de gedachte alleen al” opnieuw misselijk wordt . Er is niet perse een bewuste herinnering voor nodig om fysiek iets te herbeleven. Het aanschouwen van een vergelijkbare situatie, roept vaak onbewust de herinnering aan die gebeurtenis op. Het lichaam reageert meteen op de manier zoals het volgens het geheugen van de cellen ook toen gereageerd heeft. Het herhaaldelijk aanschouwen of meemaken van gebeurtenissen die via het cellulaire geheugen geassocieerd worden met vroegere emoties kan leiden tot aanhoudelijke lichamelijke klachten ofwel ziekten.

Hoe werkt Nei?
Nei is gebaseerd op de kennis van energiebanen(meridianen) die een centrale rol spelen bij het verwerken van emoties en het congruent toepassen van datgene waarin je gelooft. Nei richt zich op de oorzaak en de motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen.

Zolang je bewuste en je onderbewuste niet congruent zijn ( niet op één lijn staan) kost dit energie en is het erg moeilijk om veranderingen in je leven echt door te voeren. Deze incongruenties kunnen we opsporen met behulp van een spiertest en het stellen van gerichte vragen aan het onderbewuste.

Mijn Neiopleiding heb ik gedaan in 2001 te Heerhugowaard bij het Natuurgeneeskundig Centrum. Meer informatie kunt U vinden op de website www.Neiregister.com

 

EE (Emotioneel Evenwicht) opleiding
Emotioneel Evenwicht is een effectieve methode, die ook door Roy Martina is ontwikkeld.
Met behulp van een simpele spiertestmethode en door het kloppen van bepaalde acupressuurpunten op het lichaam bereik je dat de energie in de meridianen (energiebanen) weer gaat stromen. Stagnatie in deze energiebanen zorgt voor emotionele onevenwichtigheid. Soms gedurende jaren en dit kan weer leiden tot klachten en ziekten.

Het kloppen op de punten van het lichaam wordt gecombineerd met het hardop uitspreken van allerlei zinnen zodat storingen van zowel geestelijke als lichamelijke aard kunnen worden aangepakt. Door regelmatig de juiste acupressuurpunten te behandelen, die gerelateerd zijn aan klachten,wensen of emoties, worden de energiestoringen opgeheven . Met andere woorden : door de meridianen te behandelen kun je emoties beter verwerken. Het is een prachtige methode om je evenwichtiger te voelen en de dagelijkse stress en zorgen aan te kunnen. Ook helpt het om je boosheid , kleine , maar ook grote angsten te accepteren en daarna los te laten.

Emotioneel Evenwicht heb ik geleerd tijdens het Eerste jaar van de Mind en Body-coachopleiding van Roy Martina. Informatie hierover is te vinden op de website : www.Roymartina.com.

NAET
De NAET-basisopleiding ben ik begonnen in 2005 in Amsterdam, hierna heb ik de Advanced 1 gedaan, ook in Amsterdam en de opleiding heb ik afgerond in 2006 in Brugge tijdens de Advanced 2.

Voor informatie over NAET-opleidingen kunt u zich wenden tot dit emailadres: naet@hlct.nl. Meer informatie vindt U op www.NAET.nl.

Wat hebben NAET, NEI en EE (emotioneel evenwicht) met elkaar gemeen
Alle drie de methodes werken op basis van een simpele spiertestmethode. De tester spreekt als het ware met het onbewuste of het lichaam van de client. Het lichaam liegt nooit en zo kun je dus vertrouwen op hetgeen het lichaam jou als tester vertelt.

Verder werken alle drie de methodes met meridianen. Meridianen zijn energiebanen, die al meer dan 5000 jaar geleden door de chinezen zijn ontdekt. Deze energie oftewel CHI of KI genaamd vloeit van de organen via speciale banen van zowel vingers en tenen naar hoofd en borst en vice versa. Door nu deze energiebanen te activeren door bijv. ritmisch tikken, drukken of massage worden blokkades opgelost en kunnen allergieen geëlimineerd worden.

Alle drie de methodes werken ook met emoties. Met Naet en Nei zoeken we naar een emotionele gebeurtenis , die verantwoordelijk is voor de lichamelijke of geestelijke pijn. Indien nodig kunnen we de emotie , die daar aan gekoppeld is behandelen met EE. Momenteel heb ik NEI geïntegreerd in NAET en werk ik dus voornamelijk met NAET.

QuantumTouch
Quatumtouch en Aqua-Hé zijn methodes van praktische healing. Met gebruik van een lichte aaanraking van jezelf en de therapeut kun je het zelfhelende vermogen van het lichaam substantieel versnellen. Botten in het lichaam kunnen zich spontaan herschikken door slechts een lichte aanraking. Naast herschikking qua struktuur kunnnen pijn en ontstekingen snel verminderen, terwijl organen , systemen en klieren in evenwicht worden gebracht. Beide methodes gaan er vanuit dat wij allemaal healerskwaliteiten bezitten, we moeten het ons alleen herinneren.

De Quatumtouchmethode is door Richard Gordon ontwikkeld in 1981 en is in 2004 naar Nederland gekomen. Twee Naet-therapeuten verspreiden deze methode door middel van workshops. Voor meer informatie kunt U terecht op www.Qtouch.nl.

AQUA-HÉ
Aqua-Hé is ontwikkeld door Marjolein van der Meulen te Ouderkerk a/d Amstel. Vandaag de dag zitten we in een overgangsfase van het Vissentijdperk naar het Aquarius-tijdperk. Het Vissentijdperk wordt gekenmerkt door Dualiteit en het Ego. Het Aquariustijd-Perk door Licht, Liefde en Eenheid. Het nieuwe tijdperk gaat volgens de Mayakalender in op 2012. Met Aqua-Hé krijgen lichaam, geest en ziel alle drie de aandacht tijdens een behandeling.

Er wordt gewerkt met de Nieuwe Tijdsenergie. Ter ondersteuning wordt gewerkt met de LifeGuide een handgeblazen staafje dat qua werking het beste is te omschrijven als een Oude Egyptysche Ankh. Dat wat je wilt, kunt en mag ontvangen komt binnen. Regelmatig gebruik van de LifeGuide heeft een sterk ontspannende werking, balanceert en beperkt de schade door vrije radicalen en voert gifstoffen af. Beide methodes werken met een ademhalingstechniek. Voor meer informatie kunt U terecht bij www.vitaliteit-service.nl

Allergie Praktijk Voorhout, Riny Moesker, Oosthoutplein 6-10, 2215 VM  VOORHOUT, Tel 0252-230398, Email